Дуално образовање биће Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Нацрт закона о дуалном моделу студија у високом образовању, којим је предвиђено да студенти у оквиру студија раде најмање 450 сати (око 60 дана) годишње код послодавца, а да за свој рад добијају накнаду која износи најмање 50 одсто зараде запосленог који ради исти или сличан посао.

Рад студената код послодаваца у нацрту закона је дефинисан на исти начин као и рад средњошколаца у Закону о дуалном образовању – као „учење кроз рад“. Будући да према овој дефиницији рад студената није рад, већ учење, студенти немају права из радног односа као што је, између осталог, уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и могућност чланства у синдикату. и на факултетима у Србији.

Према образложењу Министарства просвете, дуални модел образовања се уводи у високошколске установе „водећи се позитивним искуствима европских земаља“.

„Студенти који заврше студије по дуалном моделу, с обзиром на значајно и релевантно практично искуство значајно повећавају своју конкурентност на тржишту рада и имаће веће шансе за запошљавање код послодавца код којих су обавили учење кроз рад, али и код других послодаваца из исте делатности“, наводи се у образложењу Министарства.

foto: mediaportal.rs

Закон прописује и да рад студената код послодавца носи одређени број ЕСПБ бодова, а студенти са послодавцем закључују уговор о учењу кроз рад.

Послодавац је, према нацрту, дужан да студентима обезбеди средства и опрему за рад, накнаду трошкова превоза и исхране, као и осигурање за случај повреде током учења кроз рад.

Такође, нацртом закона је предвиђено да студенти који обављају учење кроз рад имају право на накнаду од најмање 50 одсто зараде запосленог који ради на истим или сличним пословима, а да уколико послодавац плаћа школарину студенту може смањити накнаду коју му исплаћује до висине школарине.

Извор: blic.rs

Banner Content
Tags: , , ,

0 Коментара

Оставите коментар

архива

sr_RSSerbian
sr_RSSerbian