Редовни студенти високошколских установа, који су уписали једну од друге до последње године основних академских или струковних студија, прву или другу годину мастер акадамских или струковних студија, специјалистичке академске или струковне студије или докторске академске студије, могу до 5. децембра да конкуришу за доделу стипендија.

Потребно је да имају пребивалиште на територији Сремских Карловаца, а један од услова је и то да су оснивачи високошколских установа на којима студирају АП Војводина или Република Србија.

Осим тога, да би остварили право на стипендију, морају да студирају на терет буyета, да им је просечна оцена најмање 9,20, те да током студија нису обнављали ниједну годину. Услов је и да су положили испите из претходних година, као и да нису навршили 26 година.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати треба да поднесу фото-копију индекса, доказ о пребивалишту, изјаву оверену код јавног бележника да нису корисници неке друге стипендије, као и доказе да испуњавају и остале услове.

Уколико подносиоци пријаве не доставе доказ о пребивалишту из којег се види да студент најмање три године има пребивалиште у Сремским Карловцима, Комисија за доделу стипендије студентима ће их прибавити по службеној дужности.

Стипендије ће се корисницима исплаћивати почев од 1. децембра до

30. новембра идуће године, осим за јул и август.

Пријаве на конкурс се достављају у затвореној коверти Комисији за доделу стипендије студентима на адресу: Општина Сремски Карловци, 21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, с напоменом „Пријава на конкурс за доделу стипендија студентима”.

Извор: dnevnik.rs

Banner Content
Tags: , , , ,

0 Коментара

Оставите коментар

архива

sr_RSSerbian
sr_RSSerbian