– Студијски програми ће бити финансирани, али ће обавеза високошколске установе бити преиспитивање опстанка програма за којима не постоји тражња, нити интерес државе да у њих улаже. Код неких студијских програма евидентне су значајне разлике у томе колико се реално уписује студената у односу на буџетска места. Управо у односу на тај број неуписаних, биће планирана смањења. Анализе ће се базирати на подацима из три последња јунска уписна рока, на основу чега ће бити донете одлуке – кажу за „Новости“ у Министарству просвете, које је формирало комисију за припрему уписа на студије за школску 2020/21. годину.

Наши саговорници појашњавају да се овом принципу прибегло како би се, поред интереса високошколске установе, уважио и интерес Министарства и државе, односно тржишта рада.

– Постоје студијски програми за које не постоји значајно интересовање, али уколико су они важни за државу, држава ће их финансирати. Такође, потребно је узети у обзир планове регионалног развоја, како би образовање кадрова било у складу са политиком развоја државе – кажу у Министарству.

Додају да је преиспитивање оправданости одређених студијских програма и траженог броја студената на њима, иначе, и обавеза свих високошколских установа, које то треба да раде кроз процес самовредновања, у складу са Правилником Националног савета за високо образовање о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета ВШУ и студијских програма.

Декани високошколских установа на којима за неке смерове не влада велико интересовање сматрају, међутим, да би држава требало да их стимулише и „оживи“, уместо да смањује број буџетских места.