На државним факултетима у наредној школској години о трошку буџета моћи ће да се школује више од 22.600 студената.
На Универзитету у Београду има 9.544 места за редовне студенте, на Универзитету уметности 278, на Универзитету у Крагујевцу 2.408, у Нишу 3.253, Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 1.098, а на Државном универзитету у Новом Пазару 684.

На Новосадском универзитету о трошку државе моћи ће да школује 5.424 бруцоша. На високим школама струковних студија одобрено је 6.734 буџетских места.

Први уписни рок на Универзитету у Београду почиње 19. јуна пријављивањем кандидата, које траје до 23. јуна, а полагање пријемних испита биће организовано од 24. до 30. јуна, према распореду објављеном на факултетима. Прелиминарне резултате високошколске установе ће истаћи најкасније до 1. јула, након чега следе жалбе незадовољних кандидата и објављивање коначних ранг-листи, које су основ за упис бруцоша.

Упис мора да буде завршен до 12. јула, а дан касније Универзитет ће објавити слободна места за други уписни круг.

У наредној школској години школарине ће бити скупље на пет факултета. Највеће повећање биће на Саобраћајном факултету, на којем је школарина са прошлогодишњих 90.000 динара порасла на 108.000.

Машински факултет повећао је школарине са 66.000 на 72.000 динара, Правни са 95.000 на 99.000 динара, Учитељски са 99.000 на 102.000 док ће студије за самофинансирајуће студенте на Економском факултету убудуће коштати од 90.218 до 118.708 (досад је цена била од 85.272 до 112.200).

Уписна правила остају иста као и претходних година, што значи да се кандидати рангирају према резултатима постигнутим на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности и општем успеху из средње школе.

Без грешке урађен пријемни доноси 60 поена, а успех из средње школе највише 40 бодова. Под општим успехом подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са два и он се рачуна заокруживањем на две децимале.

Да би стекли право да се упишу на терет буџета, кандидати морају освојити најмање 51 бод, док је доња граница за самофинансирајуће студенте 30 поена. Коначне ранг-листе које објаве факултети су основ за упис, што значи да будући бруцоши треба пажљиво да прате све уписне активности на факултетима на којима су конкурисали. Ако се кандидат који је остварио право на упис не појави у предвиђеном року, уместо њега ће бити уписан следећи са ранг-листе.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили неку од прве три награде на републичком такмичењу, које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу, из предмета који се полаже на пријемном испиту, може се признати максималан број бодова из тог предмета.

Држављани Србије који су завршили претходно из земаља школују се у нашој земљи под истим условима као и држављани Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду да је тај поступак започет.

Страни држављани такође се уписују под истим условима као и наши држављани, с тим да плаћају школарину. Они приликом конкурисања подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи или потврду да је тај поступа започео. Пре уписа треба да доставе доказе да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују, као и да владају српским или језиком на коме се изводи студијски програм.

Документа приликом пријављивањаКандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

– сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања;

– диплому о положеном завршном односно матурском испиту;

– дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;

– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног, односно испита за проверу склоности и способности.

Документа за упис

– оверена фотокопија докумената и оригинална документа на увид;

– извод из матичне књиге рођених (факултет, односно Универзитет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);

– попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету);

– индекс (уколико факултет не обезбеђује индексе);

– две фотографије формата 4,5 x 3,5 см;

– доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа;

– доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте;

– доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере.

 

Извор: Danas

Banner Content
Tags: , , , , , ,

0 Коментара

Оставите коментар

архива

sr_RSSerbian
sr_RSSerbian