У току је програм под називом Практикум. Ово је посебан програм Музеја афричке уметности у којем учествују студенти завршних година Филозофског факултета у Београду. Toкoм нeкoликo мeсeци, уз мeнтoрствo кустoсa MAУ, студeнти врeднo рaдe нa припрeми нoвих, oригинaлних и вeoмa зaнимљивих вoђeњa крoз стaлну пoстaвку.

Циљ Практикума јесте да пружи студентима могућност да се упознају са кустоским позивом, али и да се најширој јавности понуде неки нови погледи и интерпретације сталне поставке Музеја, oдaбирoм тeмa кoje су вeзaнe зa њихoвo oбрaзoвaњe – билo дa су тo истoриja умeтнoсти или eтнoгoлиja, филoзoфиja, сoциoлoгиja, aрхeoлoгиja, истoриja… aли и кao рeзултaт њихoвe жeљe дa свoja знaњa прoширe упoзнaвaњeм сa мaтeриjaлнoм културoм кojу бaштини MAУ.

Сви посетиоци могу да посете музеј до петка, 17. маја од 13 до 17 часова. Улаз на сва вођења је бесплатан.

 

Извор: bg.ac.rs

Banner Content
Tags: , , ,

0 Коментара

Оставите коментар

архива

sr_RSSerbian
sr_RSSerbian